La Rosa


Project 2019

Dimensies – Arvo Pärt en Francis Poulenc


Het programma
:

Arvo Pärt Salve Regina (SATB – orgel)
Morning Star (SATB)
Pascal Zavaro Annonciation (SATB – S/Bar solo)
Arvo Pärt Annum per annum    (orgel)
Francis Poulenc Prières de Francois d’Assisi (TTB)
Litanies a la vierge noire (SMsA – orgel)
Salve regina (SATB)
Alfred Schnittke Three sacred hymns (SATB)
Dans – choreografie “Dimensies”

In het programma 2019 staan Arvo Pärt en Francis Poulenc centraal.

Deze twee grote koorcomponisten verschillen van elkaar in hun stijl maar naderen elkaar weer in hun gedachtengoed.  Poulenc is de joyeuze lyricus die met zijn gemakkelijke, bijna intuïtieve werkwijze mooie melodieën geschraagd door kleurrijke harmonieën componeert; Pärt is de devote “harmonicus”, die werkt met eenvoudige samenklanken en stiltes.

Poulenc werkt primair horizontaal, volgens de melodie, Pärt verticaal, volgens de harmonie.

Hiermee worden twee muzikale dimensies tot uitdrukking gebracht.

De danser in het programma brengt in een choreografie op basis van deze twee lijnen een  derde, de ruimtelijke, dimensie aan.

Werken van Pascal Zavaro en van Alfred Schnittke sluiten goed aan bij deze muziek van Pärt en Poulenc, en de dynamiek van de beide dimensies.

De muziek van Zavaro is daarbij sterk ritmisch, en in het gekozen werk van Schnittke zijn horizontale en verticale verschuivingen kenmerkend.

Daarbij is er nog meer ‘dimensie-dynamiek’ in het programma te onderscheiden : eenstemmige versus  meerstemmige zang , en een verschil in timbre: mannen- versus vrouwen- versus  tutti koor.

Een aantrekkelijk programma, om te zingen en om te beluisteren !

Wil je je opgeven : info@kamerkoor-larosa.nl

Hier meer informatie over het nieuwe project.

Kamerkoor La Rosa Utrecht