Eerdere Projecten

 

2023                    Un bon temps                         

 

2022                   The Fruit of Silence

La Rosa bezong in dit programma teksten, op muziek gezet door componisten vanuit de Romantiek tot heden, die hun persoonlijke bezinning op het bestaan hierin uitdrukken. We zongen psalmen van Kreek, Abendlied en dubbelkorige Mis in E van Rheinberger, de Moravische dansen van Janáček , Wie liegt die Stadt so wüst van Mauersberger en werken van Pärt, Vasksk en Whitacre.

2020-2021      Licht en Donker

2019       Dimensies – Arvo Pärt en Francis Poulenc

Deze twee grote koorcomponisten verschillen van elkaar in hun stijl maar naderen elkaar weer in hun gedachtengoed.  Poulenc is de joyeuze lyricus die mooie melodieën in kleurrijke harmonieën componeert; Pärt is de “harmonicus”, die werkt met eenvoudige samenklanken en stiltes.
Poulenc werkt primair horizontaal, volgens de melodie, Pärt verticaal, volgens de harmonie.
Hiermee worden twee muzikale dimensies tot uitdrukking gebracht.
De danser in het programma brengt in een choreografie op basis van deze twee lijnen een  derde, de ruimtelijke, dimensie aan.
Fotos     Video: Otsje nasj

2018       Elegy on water
Water is alom en kent vele verschijningsvormen , functies en toepassingen. Ook worden aan water diverse betekenissen  toegekend, door de eeuwen heen. Met de hulp van een pianist, een drummer en een choreograaf.
Videos: There are some men     Cloudburst

2017        Hear our hymns
Mystieke muziek uit alle tijden voor vrouwenstemmen
en met medewerking van een harpiste.
Hildegard von Bingen, Arvo Pärt, Gustav Holst, Georgs Pelēcis, Cheril Lyn Helm, Michael Gray.
Video

2016        Spiegel van de Hemel
Italiaanse koormuziek van o.a. Monteverdi, Scarlatti en Puri.
In samenwerking met een astronoom, en een beeldend kunstenaar en een organist.
Videos: Cantate domino       Mentre guardiamo la luna 
Stella senza nome     Cade la sera    Credo
Boekje

2015        Salut Dame
Koormuziek van Poulenc en Sviderov en van Geza Frid.
‘Concerto pour piano et choeur’

In 2015 werd La Rosa een Stichting. Voor die tijd heeft La Rosa een aantal projecten uitgevoerd:

Rond de Baltische Zee
Koormuziek van componisten uit die streken.
Videos:  September Seraillets Have  Hugo Alfvén  The Night
El Hambo

Arc en Ciel
Franse muziek met o.a. Clemens non Papa en Poulenc. ‘Nuovo Mundo’
Oude religieuze muziek en ‘Musica Popular’ uit Zuid-Amerika.

You shall have music
Engelse koormuziek met een Keltisch randje.

El Rey David
Spaanse en Sefardistische muziek,waarbij o.a het lied
‘La Rosa enflorece’ van Paul  ben Haim werd gezongen,
waaraan La Rosa ook haar naam  ontleent.

 

Kamerkoor La Rosa Utrecht